SVETI GAŠPAR DEL BUFALO

1060

Misionari Krvi Kristove i Klanjateljice Krvi Kristove, zajedno sa svojim suradnicima i prijateljima, 21. listopada slave blagdan sv. Gašpara.

Gašpar del Bufalo rođen je u Rimu 6. siječnja 1786. Od mladosti vođen apostolskim žarom posvetio se evangeliziranju djece, seoskog stanovništva te siromašnih i bolesnih; posebnu je ljubav pokazivao prema bolesnicima u sirotištima i bolnicama.

Zaređen je za svećenika u Rimu 31. srpnja 1808. Za vrijeme vladanja Napoleona, zbog čvrste vjernosti Svetom ocu, bio je prognan i smješten u zatvor u sjevernoj Italiji. Po povratku u Rim, nakon Napoleonova pada, papa Pio VII. povjerio mu je, zajedno sa skupinom svećenika, obnovu klera i kršćanskog puka održavanjem pučkih misija i duhovnih vježbi.

Vođen velikom ljubavlju prema otajstvu krvi Kristove i u želji da što više njezina ploda otkupljenja donese dušama, 1815. osnovao je Družbu Misionara Predragocjene Krvi.

Njegovo je propovijedanje bilo veoma plodno, osobito u području južnog Lazija (Lazio), kojeg su opustošili razbojnici. Svojim savjetom pomogao je Mariji De Mattias u osnivanju Družbe Klanjateljica Krvi Kristove i tako postao njezinim nadahniteljem.

Umro je u Rimu 28. prosinca 1837. Papa Pio XII. proglasio ga je svetim 12. lipnja 1954.


Svemogući i milosrdni Bože,
koji si nam u svećeniku svetom Gašparu del Bufalo,
oduševljenom misionaru dragocjene Kristove krvi,
dao gorljivog svjedoka ljubavi prema tebi i bližnjemu,
po njegovu zagovoru, poslušaj glas krvi svoga Sina
koji svaki dan sa zemlje uzlazi k tebi
s vapajem boli trpećeg čovječanstva.

SVETI GAŠPARE DEL BUFALO, MOLI ZA NAS!


usp. Liturgija časova i Mise –
vlastita slavlja družbi Misionara Krvi Kristove i Klanjateljica Krvi Kristove

V. A. / Zagreb, 21. 10. 2016.