Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.
spot_img

zaklada-mdm-0

O ZAKLADI

Zaklada je osnovana odlukom Uprave Klanjateljica Krvi Kristove Regije Zagreb 2007. u Zagrebu, a Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu od 8. lipnja 2007. godine. Svojstvo pravne osobe stekla je upisom u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj 1, registarski broj zakladnog uloška 109. Statut Zaklade odobren je 12. rujna 2007.

utemeljiteljica-01

Zaklada nosi ime po utemeljiteljici Družbe Klanjateljica Krvi Kristove svetoj Mariji De Mattias (1805. – 1866.) koja je rad na edukativnom i odgojnom planu temeljila na poštivanju dostojanstva svake osobe otkupljene Krvlju Kristovom, osobito žena. „Iz toga je veoma jasna raznolikost i širina dužnosti i karitativnih službi na koje smo pozvane i koje sa svoje strane trebamo od srca prihvatiti i vjerno ispunjavati“  (Marija De Mattias).  Skraćeni naziv zaklade je: ZAKLADA „MDM“.

Družba Klanjateljica Krvi Kristove svoje poslanje temelji na karizmi Marije De Mattias – karizmi solidarnosti sa siromasima. Djelovanjem izražava poštovanje prema svakoj osobi jer je  plaćena Isusovom Krvlju.

Osjetljiva na potrebe pojedinca i društva, djeluje u ime pravde, ljubavi i mira, što su temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja koje je Krist povjerio Crkvi. Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanjem ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Glavna svrha Zaklade je trajno pomaganje siromašnih i potrebnih, pružanje potpore mladima u školovanju, pomaganje starijih i nemoćnih osoba te senzibiliziranje javnosti za socijalni i humanitarni apostolat.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu. Može surađivati sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zaklada će živjeti od velikodušnosti nesebičnih ljudi. Tko na bilo koji način pomogne djelovanju Zaklade, doprinosit će uspostavi boljega svijeta i očitovati svoju odgovornost za čovjeka u potrebi.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja je novčani iznos od 50.000,00 kuna. Ovaj se iznos ne smije mijenjati. Zaklada  će za ostvarenje svojih ciljeva koristiti donacije domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, priloge i darove prijatelja Zaklade i druga sredstva koja stekne na zakonski način.

Podupiratelji su pravne i fizičke osobe koje prihvati Uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze da će godišnje doprinositi i do 01. (prvog)ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

  • Pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 250 EUR-a
  • Fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 25 EUR-a.

logo-t8


Adresa:

Zaklada “Marija De Mattias”

Tuškanac 56, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 4834 299;
Fax: +385 1 4834 281
Mobitel: +385 99 4949 492;
E-mail: info@zaklada-mdm.hr
www.zaklada-mdm.hr

MB: 2266458
OIB: 61107208595

Račun Zaklade: HR10 2340 0091 1102 9095 5
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Privredna banka Zagreb
Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska