U Krvi Kristovoj imamo otkupljenje, oproštenje grijeha

578

Ova antifona iz časoslova Velike srijede poziva nas na hvalu Gospodinu riječima iz Otkrivenja (1,5-6): “Njemu, koji nas ljubi i koji nas je ‘otkupio od grijeha’ svojom krvi i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga, svoga Oca – njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen.”

Nad ovim riječima razmišlja sveta Marija De Mattias u pismu sestri Berenice Fanfani (pismo 742), te je poziva da srce neprestano zaokuplja ljubavlju prema Isusu koji nas ljubi bez naših zasluga.

* * * * *

Slava Krvi Isusa Krista

Predraga kćeri u Isusu!

Primila sam 8 škuda za stan i hranu Domenike. Novac je stigao su u pravi trenutak. Neka je blagoslovljen Bog dovijeka. Kćeri, budite hrabra. Isus nas beskrajno ljubi bez ikakve naše zasluge. Ljubimo ga jako, jako, jer dostojan je biti ljubljen. Ljubimo ga također i zbog velikog dobra otkupljenja i zbog Krvi koju je htio proliti iz ljubavi prema nama. Neka naše srce bude uvijek zaokupljeno Isusovom ljubavlju, sretno kad bi trebalo i umrijeti za Isusa, Mariju i Josipa. Neka ono bude sva naša nada…

Vjerujem da ću ubrzo doći. Puno molite. Neka Vas Bog blagoslovi u nadi da ću uvijek čuti lijepe vijesti. U žurbi sam.

Acuto, 13. ožujka 1857.

najodanija u Gospodinu
Marija De Mattias

Kratka molitva:
Blagoslovljena Krv Isusa Krista! Navijeke blagoslovljena!