REDOVNIČKI DAN U BIH – 5. rujna 2015.

1469

Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH organizira REDOVNIČKI DAN
u subotu, 5. rujna 2015.,
u Franjevačkom samostanu i župi Uznesenja BDM,
Tolisa

Tema:
Redovnici i redovnice u Godini posvećenog života

Redovnički dan u franjevačkom samostanu u Tolisi
http://www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1310