20. KOLOVOZA 1866. U RIMU UMRLA JE SV. MARIJA DE MATTIAS

1453

… Kad Bog izabire nekoga i povjeri mu službu i rad za svoju slavu, pripremi mu putove i obdari ga naravnim i milosnim darovima za ostvarenje povjerene zadaće. On je želio da u njegovoj Crkvi nikne nova družba posvećenih žena… izabrao je Mariju De Mattias, učinio ju je dionicom svoje posebne zaštite i udijelio joj potrebne darove za ovo teško i mukotrpno poslanje. Darovao joj je veliko srce, otvoreno i osjetljivo za djelovanje milosti, energičan i hrabar duh, anđeosku čistoću življenja.

Presveta Djevica poučavala ju je u tišini srca, prekoravala je za taštinu, pokazujući joj svoga Sina i njegovu želju da bude ljubljen od svih duša koje je On otkupio svojom predragocjenom Krvlju; pokazivala joj je Križ i Kalvariju te ju pozivala da se uspne.

Tako je malo pomalo milost oblikovala njezinu dušu, koja će kasnije odgajati mnoge redovnice i druge žene koje će joj Gospodin povjeravati. S druge strane Bog ju je želio oblikovati svojom milošću i učiniti ju još prikladnijom za ispunjenje svoje volje. Budući je velika milost znati trpjeti za Boga s ljubavlju, pročišćavao ju je sve većim duhovnim patnjama koje su preobražavale njezinu dušu. …

Trpjela je sa svojim kćerima i dijelila sve njihove boli i muke. Za sebe je ostavljala gorčinu, a drugima davala svu toplinu koju je mogla dati. Njezino je nastojanje uvijek bilo usmjereno na slavu Božju i dobro bližnjega. Nikada nije mislila na sebe; njezini su dani bili posvećeni Bogu i živjela je samo kako bi njemu ugodila.

Iz Pogrebnog govora sluge Božjega Ivana Merlinija,
Misionara Predragocjene Krvi, duhovnog vođe Marije De Mattias
(G. Merlini, Pisma Mariji De Mattias, II. vol., Rim, 1974., str. 682)


MOLITVA PO ZAGOVORU SVETE MARIJE DE MATTIAS

Svemogući vječni Bože,
zahvaljujemo ti za dar
što si ga dao Mariji De Mattias
da se klanja Kristu, Jaganjcu bez mane,
i da posveti svoj život za spasenje naroda
otkupljenog Predragocjenom Krvlju.

Udijeli nam po njezinu zagovoru
isti dar poklonstvene i otkupljujuće ljubavi
i posebnu milost
za koju te s pouzdanjem molimo.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!


Pripremila: s. Vesna Abramović
18. 8. 2015.