PROMOCIJA SVEUČILIŠNOG PRIRUČNIKA – METODE SOCIJALNOG RADA S OSOBAMA S INVALIDITETOM

2217

U Zadru je 14.-16. listopada 2015. održan Simpozij Hrvatske udruge socijalnih radnika pod nazivom: „Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka” na kojemu je održana promocija sveučilišnog priručnika pod naslovom „Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom“. Autorice Priručnika su prof. dr. sc. Zdravka Leutar, Suzana Hlupić, Josipa Vladić i Marina Čaljkušić.

Tijekom kreiranja i izvođenja kolegija „Odabrana područja socijalnog rada“ na diplomskom studiju socijalnog rada i zajedničkog evaluiranja nastave sa studentima i suradnicama u izvođenju kolegija, došli smo na ideju da je neophodno napisati priručnik. Socijalni radnici koji rade s osobama s invaliditetom također su pokazali želju za priručnikom. Kako smo materijale već imale i koristile u nastavi, tako sam se dogovorila s tadašnjim vrijednim i ambicioznim suradnicama na kolegiju da pristupimo izradi priručnika.

U priručniku polazimo od pretpostavke o poznavanju osnovnih metoda u socijalnom radu koje studenti stječu u svom preddiplomskom obrazovanju kao što su: socijalni rad s pojedincem, socijalni rad s obitelji, socijalni rad s grupom i socijalni rad u zajednici. Isto tako, studenti stječu osnovna znanja i informacije na preddiplomskom studiju iz područja invaliditeta. Stoga je ovaj priručnik nadogradnja u smislu produbljivanja i primjene tih znanja na područje socijalnog rada s osobama s invaliditetom. U njemu su sadržana „osvježenja“ stečenih znanja na preddiplomskom studiju i njihova integracija na konkretno područje „Osoba s invaliditetom“. Spomenuti sadržaji mogu se koristiti i olakšati pristup i drugim područjima socijalnog rada.

Suradnice na priručniku su moje vanjske suradnice na spomenutom kolegiju koji izvodim na Sveučilištima u Zagrebu i Mostaru.

Na promociji je dao prikaz Priručnika recenzent i predstojnik Studijskog centra socijalnog rada izv. prof. dr. sc. Nino Žganec istaknuvši da je Priručnik napisan u skladu sa suvremenim poimanjima socijalnog rada i to je prvo djelo koje se bavi ovom problematikom na hrvatskom jeziku. Također je korištena suvremena terminologija i pristupi osobama s invaliditetom i primjena socijalnog modela. Koncepcija Priručnika je prilagođena metodički i metodološki predmetu za koji je prvenstveno pisan, ali i općenito širem korištenju u procesu obrazovanja za socijalni rad kao i socijalnim radnicima koji rade u praksi. Naglasio je korištenje odgovarajućom i relevantnom literaturom što daje djelu utemeljenost i sveobuhvatnost. Djelo je u cjelini napisano jednostavnim i razumljivim jezikom prilagođenim za široku upotrebu kao studenata tako i praktičara. Posebno je pohvalio otvorenost za sudjelovanje mladih kolegica kao koautorica jer su mi na taj način otvorene veće mogućnosti u profesionalnom radu.

Nakon davanja presjeka Priručnika, govorile su i dvije autorice Priručnika. Profesorica Leutar je istaknula potrebu za Priručnikom od strane studenata i socijalnih radnika u praksi, a Suzana Hlupić je istakla posebnu zahvalnost za povjerenje i mogućnost sudjelovanja u pisanju Priručnika koje im je iskazala nositeljica Katedre područja socijalnog rada prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

s. Zdravka Leutar & Suzana Hlupić
Zagreb, 16. 10. 2015.