„DRUGI POZIV U REDOVNIČKOM ŽIVOTU“ – NOVOOBJAVLJENA KNJIGA S. DANIJELE ANIĆ

1421

Izašla je iz tiska knjiga s. Danijele Anić, ASC, pod naslovom „Drugi poziv u redovničkom životu“. Narav i tematika knjige pobliže su vidljivi iz njenog podnaslova: „Krhkost kao snaga za obnovu redovničkog života: formativno-konstruktivni vidovi“. Knjiga zapravo predstavlja za objavljivanje prilagođeni licencijatski rad s. Danijele Anić, koji je obranila na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog sveučilišta Salesiana u Rimu. U kontekstu aktualnog stanja redovništva u Europi i svijetu, ovo djelo analizira i istražuje mogućnosti obnove i osvježenja redovničkog života pomoću tzv. „drugog poziva“.

Recenzenti hrvatskog izdanja su mr. sc. Ivan Marijanović, OSB i dr. sc. Jure Zečević, OCD. Marijanović konstatira da tema drugog ili ponovnog poziva ima prevažno značenje za redovnički život, „budući da zbog svoje krhkosti čovjek, redovnik, nije sposoban sâm ostvariti taj zahtjev evanđeoskog života“ te mu je potrebna „milost koja se očituje u neprestanom Božjem pozivanju i dozivanju kojim Bog pruža pomoć za ustrajnost i vjernost savezu što ga je on sklopio s čovjekom, kršćaninom, redovnikom“. Za obradu teme on navodi da je „cjelovita i iscrpna, utemeljena na vjerodostojnim dokumentima crkvenog učiteljstva i djelima znanstveno relevantnih autora“ ističući da pritom „nije zanemaren nijedan vid ljudske osobnosti“, ni psihološki, ni sociološki, ni kulturni, ni duhovni. Zečević ukazuje na to da „u kolokvijalno-romantičnom načinu razmišljanja redovnički poziv usljeđuje u nekom trenutku života pojedine osobe i ima svoj ´vrhunac´ i ´dovršenje´ u jednokratnim svečanim zavjetima“ pa „stoga govor o ´drugom´, ´ponovnom´, ´stalnom´ ili ´trajnom´ pozivu može na prvi pogled zvučati neobično“… Vrijednost i doprinos knjige s. Danijele Anić on vidi i u tome što ona redovnicama i redovnicima posvješćuje „da poziv i odziv nisu jednokratni događaji“ nego „dinamičke i dijalektičke stvarnosti koje se realiziraju u vremenskom kontinuitetu, u uvijek novim i različitim vremenima i okolnostima“, „u drugom, trećem, četvrtom… pozivu i odzivu, dakle u uvijek iznova opetovanom pozivanju i odzivanju redovnice i redovnika na svjedočko življenje posvećenog života“. U tom se kontekstu, zaključuje Zečević, trajno posviješteno odzivanje na tzv. „drugi poziv“ pokazuje kao „neophodnost i realna mogućnost osvježenja i obnove redovništva našega vremena“.

Knjiga ima 200 stranica, maloprodajna cijena joj je 40 kuna, a objavljena je u nakladi studija „Teologije posvećenog života“ i „Karmelskih izdanja“, u nizu „Teološka istraživanja“, br. 6. Naručuje se na e-mail: karmelska.izdanja@gmail.com ili na mob. 099/7221806., a može se nabaviti i u većini katoličkih knjižara u Hrvatskoj. Polaznici studija „Teologije posvećenog života“ i „Sustavnog studija duhovnosti“, sve sastavnice „Karmelskih izdanja“ i naručitelji više od 10 primjeraka knjigu mogu dobiti uz popust od 30 %.

o. Jure Zečević (OCD)
Zagreb, 9. 3. 2020.

Prethodni članakNOVE ASC PRIDRUŽENE ČLANICE
Sljedeći članakASC OBITELJ UJEDINJENA U MOLITVI