ASC OBITELJ UJEDINJENA U MOLITVI

1112

Sestre Klanjateljice Krvi Kristove, ASC pridruženi i članovi Zajednice Krvi Kristove te ostali vjernici, štovatelji Krvi Kristove, ujedinjeni su u posebnoj molitvi i zazivanju snage Krvi Kristove u ovoj novonastaloj situaciji u svijetu.

S. Ana Marija Antolović, regionalna poglavarica Klanjateljica Krvi Kristove Regije Zagreb, i s. Augustina Barišić, predsjednica Povjerenstva za ZKK i ASC pridružene, potpisuju pismo upućeno iz Zagreba 14. ožujka 2020., sljedećeg sadržaja:

„Sve vas iskreno pozdravljamo i želimo potaknuti na posebnu molitvu i zazivanje snage Krvi Kristove za cijeli svijet, a osobito za našu braću i sestre koji se u raznim dijelovima svijeta nalaze u teškim situacijama radi širenje zaraze korona virusa.

Vrhovna poglavarica Družbe pozvala je sestre Klanjateljice Krvi Krstove u cijelom svijetu da revnijom molitvom i klanjanjem izraze svoje predanje Bogu i zagovaraju za potrebe svijeta.

U ovom vremenu velike nesigurnosti i straha, potvrdimo vjeru i povjerenje u našeg Nebeskog Oca, a zajedničkom molitvom izrazimo ljubav i hranimo kršćansku nadu.

Molimo jedni za druge da situacija koju iz dana u dan zajedno živimo, a koja nam otkriva svu krhkost naše ljudsku naravi, pokazuje ograničenost i nemoć naših nastojanja, u nama probudi strahopoštovanje pred Stvoriteljem i jedinim Gospodarom povijesti i ljudskog života.

Kao znak našeg zajedništva u molitvi, predlažemo osobnu ili zajedničku molitvu Litanija Krvi Kristovoj. Molitve i žrtve želimo prinositi za sve bolesne, ali i za zdravstvene djelatnike i sve one koji su na razne načine uključeni u vođenje i upravljanje ovom izvanrednom situacijom.

Dok zajedno molimo i želimo rasti u kršćanskoj solidarnosti, pokazat ćemo ozbiljnost i društvenu odgovornost poštujući odredbe i mjere za sprečavanje širenja zaraze, koje nam dolaze od civilnih vlasti, ali i od naših biskupa.

Krv Kristova koja nas je ujedinila u jednu obitelj neka nas štiti i vodi u svim našim nastojanjima.

Pratio nas moćni zagovor naše nebeske Majke Marije i svete Marije De Mattias.“

ASC / Zagreb, 16. 3. 2020.

* * * * *

LITANIJE KRVI KRISTOVOJ

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, jedinorođenoga Sina vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, Novoga i Vječnog saveza,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
– smiluj nam se.

P: Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
S: I postadosmo kraljevstvo Boga našega.
Pomolimo se.
Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa da bismo sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.