UZ MOLITVENU OSMINU ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2015.

2244

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za ekumenizam i dijalog, u suradnji s Ekumenskim koordinacijskim odborom crkava u Hrvatskoj (EKOCUH), i ove je 2015. godine pripravilo i hrvatskim prilikama prilagodilo ovaj priručnik za Molitvenu osminu, na temelju teme koju su izabrali i materijala koje su oblikovali kršćani iz Brazila: „Kaže joj Isus: ᾽Daj mi piti!᾽“ (Iv 4, 1-42). Brazil je zemlja koja je prošle 1914. godine bila u središtu svjetske javnosti po svjetskom prvenstvu u nogometu, a evo sada je u središtu pažnje i u kontekstu svjetske Molitvene osmine za jedinstvo kršćana.

Inače, kao što je poznato, iza polazišnih materijala koji svake godine nastaju suradnjom ekumenskih organizacija kršćanskih crkava i zajednica neke druge zemlje, zajednički stoje autoriteti s jedne strane Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana i s druge strane Ekumenskog (Svjetskog) vijeća crkava. Na hrvatskom govornom području priručnik se redovito dostavlja župama, samostanima i brojnim drugim zainteresiranim primateljima u našim kršćanskim zajednicama, u nakladi uglavnom oko 2000 primjeraka. Ekumenski cilj je omogućiti, da na razini konkretnog pastorala, u svim našim župama, crkvenim općinama, multi-konfesionalnim i konfesionalno homogenim sredinama, bude moguće istovremeno (18.-25. siječnja) i zajedno moliti za jedinstvo kršćana, crpeći iz istih biblijskih izvora i zajedničkih tematskih sadržaja.

Minule 2014. godine navršilo se 30 godina prakticiranja Molitvene osmine za jedinstvo u gradu Zagrebu (od 1984.) na način više interkonfesionalnih postaja. Prvenstveno su to bile četiri kršćanske crkve koje su kroz to vrijeme u Zagrebu raspolagale dostatnim bogoslužnim prostorima za ovakve ekumenske molitvene susrete: katolička, pravoslavna, evangelička i baptistička, premda su se njima na tim četirima postajama pridruživale i druge kršćanske zajednice. To je razlog da se u ovom priručniku, posebnim prilogom o odvijanju molitvene osmine u Zagrebu, detaljnije prisjetimo barem dijela toga perioda. Uz informativnu, edukativnu, i dokumentarnu prilog može imati orijentacionu i motivacijsku funkciju, u nadi, da zagrebačka ekumenska molitvena praksa može ostati smislena i bliska i novim generacijama, potičući i kršćane u drugim sredinama da tako (interkonfesionalno) ili na neke slične načine zajedno s Isusom mole „da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao“ (Iv 17, 23).

Jure Zečević, OCD,
Tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

Priručnik u PDF formatu: Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Priručnik u MS Word formatu: Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

Prethodni članakSESTRA DRUŽBE KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE BERISLAVA BALTIĆ PROSLAVILA SVOJ 90. ROĐENDAN
Sljedeći članakPOKRAJINSKI SUSRETI – Siječanj 2015.