S. MIRJANA JURANOVIĆ USPJEŠNO OBRANILA LICENCIJATSKI RAD

2601

Dana 14. travnja 2014., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu s. Mirjana Juranović uspješno je obranila licencijatski rad na temu „Razumijevanje i ostvarivanje vrednote zajedništva u redovničkim zajednicama u Hrvatskoj od Drugog vatikanskog sabora do danas“. U Povjerenstvu za obranu rada bili su: prof. dr. sc. Tonči Matulić (predsjednik), prof. dr. sc. Stjepan Baloban (mentor – član), doc. dr. sc. Franjo Podgorelec (član). Javnoj obrani, uz nekolicinu njezinih kolega i prijatelja, nazočila je regionalna poglavarica s. Ana Marija Antolović i još desetak Klanjateljica.

Licencijatski rad sadrži tri poglavlja. Prvo poglavlje uvodi u pojmove redovničke zajednice i redovničkog zajedništva te osvjetljava najbitnije elemente redovničkog zajedništva prema crkvenim dokumentima o posvećenom životu od Drugog vatikanskog koncila do danas. U poglavlju se izdvaja nekoliko bitnih dimenzija redovničkog života i analizira ih se u odnosu prema redovničkom zajedništvu. To su: obnova nakon Drugog vatikanskog koncila s naglaskom na zajedništvo, kontemplacija, formacija, bratski odnosno sestrinski život u zajednici, poslanje, autoritet i posluh. Do odabranih tema došlo se nakon iščitavanja svih dokumenata o posvećenom životu te pronalaska najvažnijih pojmova koji su u srži shvaćanja redovničkog zajedništva.

Drugo poglavlje donosi presjek promišljanja bitnih naglasaka redovničkog zajedništva analizirajući i prateći zbornike redovničkih tjedana (I. – XVII.; 1973. – 2002.) i časopis Posvećeni život (1994. – 2012.), u kojima su sabrana većina predavanja održanih na 28 redovničkih tjedana u Hrvatskoj.

Nakon proučavanja literature zadane naslovom drugog poglavlja, izabrane su najbitnije dimenzije redovničkog zajedništva bez kojih bi ono bilo manjkavo. Interesi redovnika i redovnica za neke stvarnosti redovničkog zajedništva bili su jači i učestaliji, a za neke vrlo slabi. Izbor se nije vezao samo za one o kojima se puno pisalo i raspravljalo, nego se htjelo vidjeti koliko i na koji način se pisalo i raspravljalo i o nekim „nepopularnim“ temama. Tako to poglavlje dotiče liturgijski i molitveni život zajednice, autoritet i animiranje redovničke zajednice, dijalog i pluralizam mišljenja. Obrađuje askezu, dnevni red, mjesni sabor, afektivnu zrelost, međuljudske odnose te duhovnost zajedništva. U analizi se gotovo uvijek polazi kronološkim redom, tj. ide se od starijih prema novijim zapisima zadane tematike. O nekim stvarnostima se raspravljalo samo unutar rada u skupinama, što će se moći vidjeti u bilješkama.

Treće poglavlje obrađuje neke od izazova i poteškoća redovničkog zajedništva s kojima se redovničke zajednice u Hrvatskoj susreću od Drugog vatikanskog koncila do danas. Poglavlje započinje problematikom individualizma i utjecaja elektroničkih medija na redovničko zajedništvo. Dalje se prati razlika između života u malim i u velikim redovničkim zajednicama. Nezaobilazna je problematika međugeneracijskih odnosa unutar redovničke zajednice te odnos zajednica – pojedinac. Rad iznosi poteškoće redovničkog zajedništva ženskih redovničkih zajednica koje su u izravnom župnom pastoralu i ujedno žive u prostorijama župe. Na kraju se analizira problem redovničkog zajedništva svećenika-redovnika koji vrše ujedno službu župnika u župi. Svaku poteškoću pokušalo se realno sagledati, koliko je to literatura dopustila, a onda se iz nje iščitavao izazov za redovničko zajedništvo.
Krajnji cilj licencijatskoga rada bio je pokazati kako vrednota redovničkog zajedništva ostaje zapravo uvijek vrednota bez obzira kroz kakve promjene, poteškoće i izazove prolazila.

Mirjana Juranović je rođena 6. studenoga 1975. u Doboju, Bosna i Hercegovina, od oca Franje i majke Ljubice rođ. Antolović. Nakon završenog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja započinje novicijat u Družbi sestara Klanjateljica Krvi Kristove, gdje je 1996. položila prve, a 2001. godine doživotne zavjete. Akademske godine 1997./98. upisala je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine s temom „Problematika početnog odgoja u ženskim redovničkim zajednicama u Hrvatskoj“. Od 2002. do 2007. radila je kao vjeroučiteljica u Srednjoj školi Ivanec. Godine 2007. upisala je poslijediplomski znanstveni studij iz specijalizacije moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je odslušala sve tri godine poslijediplomskog studija.

Posljednjih šest godina (2007.-2013.) u svojoj redovničkoj zajednici obavlja službe odgojiteljice, mjesne poglavarice i predsjednice Povjerenstva za duhovna zvanja i pastoral mladih. U studenom 2013. završila je dvogodišnje obrazovanje za voditeljicu Bibliodrame.

Zagreb, 21. 4. 2014.

Prethodni članakHODOČAŠĆE STUDENTICA U MARIJU BISTRICU
Sljedeći članakDuša koja ljubi Boga nježna je, ponizna i strpljiva