PAPINA PORUKA ZA SVJETSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNA ZVANJA 2014.

1446

Ne smijemo se bojati. Bogu je na srcu ostvarenje Njegova nacrta s nama – napisao je papa Franjo u poruci za Svjetski dan molitve za duhovna zvanja, koji se obilježava 11. svibnja. U poruci je Papa podsjetio da zvanje dozrijeva na njivi koja je dobro obrađena uzajamnom ljubavlju i u okviru istinskoga crkvenog života.

Obilazio je Isus sve gradove i selâ i vidjevši shrvano mnoštvo poput izgubljenih ovaca, sažali se nad njim. Tada reče svojim učenicima: „Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“. Te nas riječi iz Evanđelja iznenađuju – napisao je papa Franjo – jer je normalno da najprije valja orati, sijati, obrađivati, kako bi se poslije, u određeno vrijeme, moglo obilno žeti. Isus, međutim, kaže da je žetve mnogo, jer je Bog radio kako bi bio takav rezultat. Njiva je stoga čovječanstvo, mi, – napominje Papa – a djelo koje je uzrok „obilnoga ploda“ jest Božja milost.

Molitva koju Isus traži od Crkve jest molitva za veći broj takvih „Božjih suradnika“, kao što je bio sveti Pavao – napisao je Sveti Otac te dodao – A taj apostol kršćanima iz Korinta kaže da su „Božja njiva“, i to sa saznanjem onoga koji je osobno iskusio koliko je Božja spasenjska volja nedokučiva, i da je poticaj milosti u temelju svakog poziva. Sveti je Otac naveo i psalme iz kojih je vidljivo „da smo Božje vlasništvo“, kao i poziv proroka Jeremije u kojemu Bog podsjeća da uvijek bdije nad svakim od nas, i u kojemu se rabi prizor grane badema koji prvi procvjeta naviještajući proljetno ponovno rađanje života.

Sve dolazi od Njega i Njegov je dar: svijet, život, smrt, sadašnjost i budućnost, ali – umiruje apostol – ‘vi ste Kristovi, a Krist je Božji’ – istaknuo je Papa napominjući da pripadnost Bogu dolazi kroz jedinstveni i osobni odnos s Isusom, u koji smo ušli po Krštenju. Krist nam se, dakle, stalno obraća svojom Riječju, kako bismo se pouzdali u Njega, voleći ga svim svojim srcem, svim umom i svom snagom.

Zbog toga svaki poziv, pa i u mnogostrukosti putova, uvijek zahtijeva izlazak iz sebe kako bismo vlastiti život usredotočili na Krista – napisao je Papa te dodao da stoga i u bračnom životu, i u različitim oblicima redovničkoga posvećenja, i u svećeničkom životu, valja nadvladati načine razmišljanja i ponašanja koji nisu u skladu s Božjom voljom.

Riječ je, dakle, o „izlasku“, a svi su pozvani štovati Krista u srcu, kako bi dopustili da do njih dođe poticaj milosti, sadržan u Njegovoj Riječi, koji se ima pretvoriti u konkretno služenje bližnjemu. Ne smijemo se bojati – piše papa Franjo – Bog žarko i vješto prati djelo svojih ruku, u svakoj životnoj dobi. Nikada nas ne napušta! Na srcu mu je ostvarenje Njegova nacrta o nama, i namjerava ga ostvariti uz našu suglasnost i našu suradnju – istaknuo je Sveti Otac.

Obrativši se potom izravno onima koji žele shvatiti koji je njihov poziv, papa ih je Franjo potaknuo da se s pouzdanjem uključe u život neke zajednice, imajući na umu da se nijedan poziv ne rađa, i ne živi samo za sebe. Poziv, naime, – prema Papinim riječima – dozrijeva na njivi uzajamne ljubavi i u okviru istinskoga crkvenog života.

Sveti je Otac potom upozorio da bi moglo biti i prepreka, i to izvan nas, ali i u nama samima, te sve to može značiti da valja ići protiv struje. Sâm Isus napominje da dobro sjeme Riječi Božje često otme Zli, često ga zapriječe nevolje, uguše brige i svjetovne čari. Sve bi nas te teškoće mogle obeshrabriti skrećući nas na naizgled udobnije putove – primijetio je Papa, ali istodobno podsjetio da je istinska radost pozvanih u vjerovanju i u iskustvu da je On, Gospodin, vjeran. A s Njim možemo otvoriti srce za velike stvari.

Papa stoga od biskupâ, svećenikâ, redovnikâ, te kršćanskih zajednicâ i obiteljî traži da dušobrižništvo zvanja usmjere u tom smjeru, prateći mlade na putovima svetosti koji – kako je istaknuo – zahtijevaju pedagogiju svetosti koja je u stanju prilagoditi se ritmu svake pojedine osobe. Poziv je, dakle, da pripravimo srce da bude ‘dobro tlo’ kako bi donijelo plod. Koliko ćemo se bolje znati sjediniti s Isusom u molitvi, uz Sveto pismo, Euharistiju i sakramente, toliko će više u nama rasti radost suradnje s Bogom. A rod će biti obilan, razmjeran milosti koju ćemo u poslušnosti znati primiti u sebe – napomenuo je Sveti Otac u poruci za Svjetski dan molitve za duhovna zvanja.