S. DANIJELA ANIĆ ZAVRŠILA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

3345

Na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu, 7. listopada 2014., s. Danijela Anić uspješno je obranila licencijatski rad pod naslovom „Izazov drugog poziva u redovničkom životu. Krhkost kao snaga za obnovu redovničkog života: formativno-konstruktivni vidovi“ („La sfida della seconda chiamata nella vita religiosa. Fragilità come forza per il rinnovamento della vita religiosa: aspetti formativi-propositivi“). Na Fakultetu odgojnih znanosti, u Povjerenstvu za obranu rada bili su: prof. dr. sc. Giuseppe Mariano Roggia  (član), prof. dr. sc. Gabriele Quinzi (mentor – član), prof. dr. sc. Mario Oscar Llanos (predsjednik). Javnoj obrani, uz nekolicinu njezinih kolega i prijatelja, nazočile su Klanjateljice internacionalne zajednice iz Generalne kuće u Rimu.

Licencijatski rad sadrži tri poglavlja. Prvo poglavlje, koristeći se fenomenološko-teološkom metodom, uvodi u terminološko značenje, zatim obrađuje poziv u Bibliji te daje jedan pogled o pozivu u svjetlu Učiteljstva Crkve: od Lumen Gentium do Perfectae Caritatis i Vita Consecrata. U poglavlju se ističe čin vjere koji je presudan u pozivu na posvećenje, svijest da je Bog pozvao osobu. S jedne strane, ova spoznaja gubi se u rutini, umoru i teškoćama koje osoba susreće tijekom svog života, kada se nađe pred vlastitom nemogućnošću da nastavi davati odgovor Bogu. S druge strane, Bog se nikada ne umara, iznova poziva osobu, pokazuje svoju svemogućnost. Obraća se osobi usavršavajući prvi poziv s drugim pozivom, koji traži još odlučnije prianjanje i svjesniju odluku.

Drugo poglavlje, analitičko-opisnom metodom predstavlja opće i aktualne linije glede izazova kompleksnosti i oblika krize u drugom pozivu redovničkog života. Obrađuje realnost života i pojam krize, razmatra direktno redovnički život i tamnu noć unutar drugog poziva, istražuje „oblake“ životnih dobi u njihovim psihološkim aspektima, traži odgovore na pitanja zašto i kako redovnički život zadnjih godina živi jednu prekretnicu, duboku krizu, osobnu i institucionalnu.

Treće poglavlje, na temelju prethodnih, koristeći se konstruktivnom metodom, nudi formativni prijedlog za jedno duhovno buđenje i integriranu redovničku cjeloživotnu formaciju. Na kraju, zaključuje s prijedlogom za dijeljenjem znanja, iskustava i sposobnosti na internacionalnoj, interkulturalnoj i interkongregacijskoj razini kako bi se pomoglo u rješavanju aktualnih kriza u redovničkom životu i pomoglo u obnovi radosnog svjedočenja za Kraljevstvo Božje.

Krajnji cilj licencijatskoga rada bio je pokazati kako nijedan „slomljeni“ život nije osuđen na smrt. Uvijek postoji izlaz iz svake vrste ovisnosti, iz „slomljenih“ odnosa, iz jednog života u kojemu kao da Bog ne postoji, jer kad sam slab onda sam jak (usp. 2 Kor 12,11). Krhkost postaje put i poziv za obnovu života.

Danijela Anić je rođena 14. prosinca 1976. u Zenici, Bosna i Hercegovina, od oca Drage i majke Mirjane rođ. Jurešić. Nakon završenog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u Zenici, započinje novicijat u Družbi sestara Klanjateljica Krvi Kristove u Zagrebu, gdje je 1998. položila prve, a 2004. godine doživotne zavjete. Akademske godine 1998./99. upisala je studij Religiozne pedagogije i katehetike na Katehetskom Institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2003. godine s temom „Homoseksualnost s religiozno-pedagoškog gledišta“. Od 2002. do 2004. radila je kao vjeroučiteljica u Osnovnoj školi u Banja Luci, potom od 2004. do 2007. u Osnovnoj školi „Josip Ban Jelačić“ u Zagrebu (Susedgrad), te od 2007. do 2011. u Srednjoj školi Ivanec.

Između studija i pastorala imala je misijsko iskustvo u Sibiru. Članica je Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog. Predsjednica je Povjerenstva za ekumenizam i međureligijski dijalog Klanjateljica Krvi Kristove, Regija Zagreb. Bila je voditeljica Zajednice Krvi Kristove u Ivancu, a niz godina kao suradnica djeluje u Povjerenstvu za pastoral mladih i zvanja Klanjateljica Krvi Kristove. U mjestima svoga života i djelovanja bila je aktivno uključena u život župne i biskupijske zajednice, osobito u rad s djecom, mladima, obiteljima kako katoličke tako i drugih vjeroispovijesti i nacionalnosti. Organizirala je  duhovne obnove, molitvene susrete, Dane otvorenih vrata Klanjateljica Krvi Kristove, ljetne duhovno-kreativne radionice, kampiranje, tribine i mnoge druge aktivnosti te tako daje doprinos na području odgoja i evangelizacije.

Od 2011. do 2014. godine pohađa poslijediplomski studij na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog sveučilišta Salesiana u Rimu i stječe licencijat iz pedagogije za formaciju zvanja.

Po završetku studija, s. Danijela započinje svoje djelovanje kao odgojiteljica u početnoj formaciji Klanjateljica Krvi Kristove u Zagrebu, a bit će uključena i u različite druge aktivnosti u Regiji, posebno u pastoralu mladih, pratnji duhovnih zvanja, programima trajne formacije sestara te promicanju ekumenizma i međureligijskog dijaloga.

s. Danijela Anić & s. Vesna Abramović
Zagreb, 25. 10. 2014.

Prethodni članakODRŽANE DUHOVNE VJEŽBE ZA SVEĆENIKE, REDOVNIKE I REDOVNICE IZ VIDOVICA I KOPANICA
Sljedeći članakPOSVEĆENA ŽUPNA CRKVA SV. VIDA U VIDOVICAMA