SVETKOVINA PREDRAGOCJENE KRVI KRISTOVE

1523

Jedina naša briga neka bude
da, koliko je moguće,
svima objavimo ljubav raspetog Isusa,
pokrivenoga Krvlju i ranama
za naše spasenje. Blago nama ako su nam
srca zahvaćena tom ljubavlju.

(sv. Marija De Mattias, p. 1198)

Klanjajući se Kristovoj spasiteljskoj Krvi, pozvani smo naviještati snagu Krvi Kristove svima koje susrećemo.

Poput Marije De Mattias, objavimo svima ljubav raspetog Isusa, pokrivenoga Krvlju i ranama za naše spasenje.

S pouzdanjem u moć Krvi Kristove, sretnu Svetkovinu žele vam

SESTRE KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE


Đuro Seder: Otkupljenje
– vitraj u kapelici Krvi Kristove u Zagrebu, Tuškanac 56