Sveta Marija De Mattias

Marija De Mattias rođena je u Vallecorsi (Frosinone, Italija) 4. veljače 1805. Još kao djevojčica naučila je od svoga oca da je Isus, vazmeni Jaganjac, prolio svoju Krv za nas grješnike.

U djetinjstvu je otkrila beskrajnu Božju ljubav prema svakoj osobi, ljubav koja se očitovala i svoj vrhunac dosegla u Kristu raspetome. Odlučila je potpuno se posvetiti Njemu u klanjanju otajstvu Križa i u služenju braći i sestrama.

Potaknuta od sv. Gašpara del Bufalo, utemeljitelja Misionara predragocjene Krvi, i pod vodstvom časnoga Ivana Merlinija, trećega vrhovnog upravitelja iste Družbe, Marija je spoznala da Bog ima s njom veliki naum.

Osnovala je družbu Klanjateljica Krvi Kristove 4. ožujka 1834. u Acutu (Frosinone) da bi surađivala u Otkupiteljevu djelu spasenja svijeta. Duh Družbe jasno je iskazan u Marijinim riječima: “Ljubav prema Bogu i našem dragom bližnjemu”.

Marija De Mattias umrla je u Rimu, 20. kolovoza 1866. Blaženom ju je proglasio papa Pio XII., 1. listopada 1950., a svetom papa Ivan Pavao II., 18. svibnja 2003.

(usp. Vlastiti Časoslov družbi CPPS i ASC)


MOLITVA
po zagovoru svete Marije De Mattias

Svemogući vječni Bože,
zahvaljujemo ti za dar
što si ga dao Mariji De Mattias
da se klanja Kristu,
Jaganjcu bez mane
i da posveti svoj život
za spasenje naroda
otkupljenog predragocjenom Krvlju.

Udijeli nam po njezinu zagovoru
isti dar poklonstvene
i otkupljujuće ljubavi
i posebnu milost,
za koju te s pouzdanjem molimo.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.