Kraljevstvo nebesko pripada onima koji su prezreli život svijeta i primili su nagradu kraljevstva koji su oprali svoje haljine u krvi Janjetovoj

684

Ova antifona veliča herojski prinos života mučenika, kojega stavljaju u izravan odnos s Kristovom žrtvom: “Eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama.” (Otk 7,9)

Sveta Marija De Mattias, svjesna snage Kristove Krvi, u listopadu 1861. poziva kneginju Zenaidu Wolkonsky na molitvu za Crkvu, koja prolazi teško razdoblje (pismo 991):

* * * * *

Slava Božanskoj Krvi

Preuzvišena i ljubljena moja gospođo!

Molimo puno za svetu Crkvu i veoma ljubimo Isusa Otkupitelja, koji ju je utemeljio svojom dragocjenom Krvlju. Imajmo povjerenja u Isusovu presvetu riječ kojom nas uvjerava da će uslišati onoga tko ga moli, a mi ne želimo drugo nego njegovu slavu i spasenje duša koje su ga stajale Krvi. I stoga, uzdamo se, uzdamo se veoma i sve svoje pouzdanje polažemo u zasluge Božanskog Otkupitelja, koji nježnom ljubavlju gleda svoju Zaručnicu svetu Crkvu. I ako je sada bičuje, to čini zato da je pročisti, kako bi je učinio dragom u svojim ljubaznim očima. Namjere našeg Gospodina Isusa Krista su ujediniti sve narode u svoju Crkvu, međutim bič se posvuda osjeća. O, kakve pobjede! O kakve pobjede! Molimo, molimo, molimo.

Čujem sa žaljenjem da Vaša preuzvišenost nije dobro. Liječite se i budite jaki u Gospodinovim rukama koji ne uskraćuje pomoć i u svom milosrđu svima daje milost. Nadam se ćete Vi na posebni način biti obdareni Božjom milošću zbog dobra koje ste učinili Djelu Predragocjene Krvi. Hrabro.

Vijesti o ovoj redovničkoj zajednici su ove: ima više manje pedeset osoba, vlada mir po milosrđu Božjem i čini se da su sve zadovoljne u službi našem Božanskom Otkupitelji, spremne s Njim i za Njega umrijeti. Nemamo druge potpore osim u Isusu Kristu. Živimo skrivenim životom na ovom brdašcu.

U svojim patnjama i pokorama nemamo druge utjehe, osim reći: Gospodine, ti si sva naša nada i naša nagrada dovijeka. Gospodnja dobrota neće nas napustiti nikada i zadivljujućom providnošću brine se za nas dan za danom.

Tek što se potroši zadnjih pola bajoka, stigne od providnosti drugi novac.

Gospođo moja, treba plakati od nježnosti dok se gleda kako Stvoritelj blagoslivlja jadna stvorenja…! Učinite mi ljubav i zahvalite Božjoj dobroti koja sve zaslužuje i molimo sa sigurnošću, budući da su naše prošnje u skladu s njegovom presvetom voljom, tj. da ga ljubimo zauvijek.

U Njemu sam

najodanija i najzahvalnija službenica
Marija De Matthias

Kratka molitva:
Krvi Isusova, koja nas pereš od naših grijeha, spasi nas!