SARAJEVO – SAMOSTAN KRVI KRISTOVE

Providnosni početak i uprisutnjenje karizme Klanjateljica Krvi Kristove u Sarajevu datira od 1971. godine dolaskom s. Slavke Matijanić, do sada, uz s. Marcijanu Krištić, najpoznatije Klanjateljice u Sarajevu. S. Slavka je velikodušno, uz velike žrtve prihvatila u svoj državni skučeni stan naše mlade sestre studentice – medicinske sestre. U vlastitu kuću na Koševskom brdu sestre su uselile 3. rujna 1988. u kojoj i danas žive i djeluju. Kroz zlatnih 50 godina sestre su djelovale  i živjele sa svojim narodom u ovoj multi-kulturalnoj sredini zauzimajući se za potrebite na raznim apostolskim područjima: profesorski rad na Šumarskom fakultetu, bibliotekarski rad na KBF-u, u bolnici i s bolesnicima po kućama, katehizacija i vođenje župnog zbora u župi Sv. Josipa na Marindvoru, rad u Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije, rad u uredima: Tajništvu Biskupske konferencije BiH i Tajništvu Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH.

Kuća na Koševskom brdu je iz temelja obnovljena 2014./15. s ciljem prihvaćanja na stanovanje studentica iz udaljenijih krajeva. Ograda i dvorište su obnovljeni 2018.

Danas u zajednici žive i djeluju tri sestre. Jedna, uz vodstvo zajednice, brine o djevojkama-studenticama koje stanuju u kući, druga je djelatnica u Tajništvu BK BiH i treća je tajnica KVRPP BiH.

U samostanu je kapelica Krvi Kristove.

 

Adresa:
Antuna Hangija 106
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina