SARAJEVO – SAMOSTAN KRVI KRISTOVE

Zajednica je osnovana 1971., na temeljima dugogodišnjeg života i rada s. Slavke Matijanić u Sarajevu. U početku sestre žive u stanu s. Slavke, a 1988. useljavaju u svoju kuću.

Sestre apostolski djeluju svojim životom i radom u bolnici, u uredima Biskupske Konferencije BiH i Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, susretima s Molitvenom zajednicom Krvi Kristove, posjetom starih i bolesnih.

U samostanu je kapelica Krvi Kristove

 

Adresa:
Antuna Hangija 106
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina