KARLOVAC – SAMOSTAN DUHA SVETOGA

Zajednica je osnovana 1928. i do 1945. glavni apostolat sestara je rad u pučkoj kuhinji i vođenje dječjega vrtića. Godine 1960. dobročiniteljica poklanja sestrama kuću u Karlovcu u kojoj otvaraju radionicu i prodavaonicu ručnih radova.

Od 1999. sestre žive u novoj kući, u kojoj je kapelica posvećena Duhu Svetom.

Danas sestre vrše sljedeći apostolat: poučavaju vjeronauk u školi, vode župnu katehezu, animiraju liturgijska slavlja i vode crkvene zborove, rade bolnici, animiraju zajednice Krvi Kristove te izrađuju crkveno ruho.

 

Adresa:
Andrije Hebranga 11
47000 Karlovac
Hrvatska