BIHAĆ – SAMOSTAN SV. JOSIPA

Na poziv župnika da otvore školu u Bihaću, sestre dolaze 1894. u novoizgrađeni samostan i školu. Osim što rade u školi, organiziraju satove glazbe, stranih jezika i ručnog rada.

Godine 1944. samostan je stradao u bombardiranju te su sestre morale napustiti kuću. Žive kod rodbine i u župnoj kući do 1966. Uz pomoć vrhovne poglavarice kupljena je kuća u kojoj sestre drže sate glazbe za djecu.
Za vrijeme rata (1992.-1995.) s narodom su podnosile sve patnje i izolaciju koju je doživio Bihać. Samostan je oštećen te je nakon rata uslijedila njegova obnova.

Sestre danas ispunjavaju svoju redovničku posvetu kroz više apostolata: vjeronauk u školi, župna kateheza, animiranje liturgije, sakristanska služba, poučavanje u sviranju, vođenje domaćinstva u župnoj kući i vođenje Knjižnice „Sv. Josip“.

Kapelica u kući posvećena je sv. Josipu.

 

Adresa:
5. korpusa 39
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina