Tribina u Bihaću – 21. studenoga 2014.

1492

Petak, 21. studenoga 2014. u 18 sati
Bihać, Muzej AVNOJ-a

Knjižnica „Sv. Josip“ u Bihaću organizira tribinu na temu: „120 godina kulturnog i odgojno-obrazovnog rada sestara Klanjateljica Krvi Kristove u Bihaću“.