DEVETNICA KRVI KRISTOVOJ – 22.-30. lipnja

36780

DEVETNICA KRVI KRISTOVOJ
22.-30. lipnja

pripremamo se za proslavu naslovne svetkovine Predragocjene Krvi Gospodina našega Isusa Krista koju slavimo 1. srpnja

Čitavim svojim životom, posebno u Euharistiji i drugim molitvama, klanjamo se Kristu Gospodinu koji nas je otkupio svojom Krvlju.

(ASC Konstitucije, Vodič života 28)

DEVETNICA KRVI KRISTOVOJ
HIMAN KRVI KRISTOVOJ
LITANIJE KRVI KRISTOVE

 

 


DEVETNICA KRVI KRISTOVOJ

Gospodine Isuse Kriste, kad si se 40 dana nakon svoga uskrsnuća vratio Ocu u nebo, naredio si svojim učenicima da zajedno čekaju Duha Svetoga. Devet su dana molili da prime Dar svih darova i da tako postanu pravi apostoli. Pouzdavajući se da ćeš nam dati danas što je za naše spasenje i blagoslov, molimo te, rasvijetli naš razum i pročisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo zajedno moliti s Marijom, jer je ona službenica Božja i „svemoć koja zagovara“.

Gospodine, ti si rekao: “Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se!“ Potaknuti tvojom Riječju, dolazimo ti danas s ovom posebnom potrebom… (šutnja).

Dobri Isuse, mi se pouzdajemo u tvoju ljubav i milosrđe koje si nam iskazao u svojoj predragocjenoj Krvi. Uvijek si imao vremena i strpljivosti za siromahe i bolesne, za prezrene i grešnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišio si poganskog stotnika i nagradio pouzdanje Martino. Udijeli i nama radosno iskustvo tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju tvome božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere. Zajedno s tobom želimo i mi ponavljati: „Oče, ne moja, nego tvoja volja neka bude.“ Udijeli nam čvrsto povjerenje da su tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo ti već sada što ćeš nas uslišiti, jer ti si ljubav i sve što nam daješ ili pripuštaš vodi nas našem vječnom cilju i služi našem posvećenju. Amen.

 


HIMAN KRVI KRISTOVOJ

Svi narodi plješćite rukama
i kličite pjesmu radosnu Gospodinu.
Jer je Gospodin veoma uzvišen
objavio nam milosrđe svoje.

Jer ne poštedi vlastitoga Sina svoga
već ga dade za sve nas.
Da se spasimo i oslobodimo grijeha naših
Krvlju njegovom.

Da se Krvlju njegovom opravdamo
i izbavimo od srdžbe njegove.
Da mi koji s njim rastavljeni bijasmo
opet se pomirimo Krvlju Sina njegova.

Gospodine i Bože moj,
što da ti vratim za sve što si mi dao?
Uzet ću kalež spasenja
i zazvat ću moć te Krvi.

Pjevajte Isusu svi sveti njegovi,
pjevajte i priznajte svetost njegovu.
Jer on nas je ljubio i oprao u Krvi svojoj
i postao pomoćnikom i Spasiteljem našim.

Navijeke budi slavljena Krv Isusova,
jer nam učini ta čudesa.
Slavljen budi Isus navijeke
i neka se napuni nebo i zemlja slavom Krvi njegove.

Isusu, Sinu Božjemu, koji nas je otkupio svojom Krvlju,
dođite poklonimo se!

sv. Marija De Mattias

 


LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, jedinorođenoga Sina vječnog Oca,                                    spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, Novoga i Vječnog saveza,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
-oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
– smiluj nam se.

P: Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
S: I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se.
Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa da bismo sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

VJEČNI OČE
prikazujemo ti predragocjenu Krv Isusa Krista
kao zadovoljštinu za svoje grijehe,
na utjehu duša u čistilištu
i za potrebe svete Crkve!


Prethodni članakNOĆ KLANJANJA I MOLITVE – 30. lipnja 2014.
Sljedeći članakSLAVLJE U ZAJEDNICI MISIONARA KRVI KRISTOVE