Uvod u čitanje pisama svete Marije De Mattias

Rijetko se koja redovnička Družba može pohvaliti velikim brojem sačuvanih originalnih spisa svog utemeljitelja ili utemeljiteljice.

Mi Klanjateljice Krvi Kristove imamo bogatu pisanu ostavštinu svoje utemeljiteljice svete Marije De Mattias (MDM): prva pravila, ljetopisi i drugi zapisi iz početaka Družbe, a osobito velik broj pisama koja se kao originalni rukopisi čuvaju u Generalnom arhivu Družbe u Rimu, ali i u mnogim crkvenim i društvenim arhivima mjesta u kojima je MDM planirala ili otvorila zajednice od 1834., kada je utemeljila Družbu Klanjateljica Krvi Kristove, do 1866. godine, kada se preselila u vječnost.

Prema rekonstrukciji protokola, koji je nepotpun i čije se bilješke čuvaju u Generalnom arhivu, može se zaključiti da je MDM napisala oko 3000 pisama. Pretpostavlja se da su mnoga uništena, a neka možda još postoje u arhivima, ali nisu pronađena. Zna se ime i prezime oko 200 osoba kojima je pisala.

Sva pisma MDM tiskana su na talijanskom jeziku. Prvi svezak tiskan je 1944. godine (pisma 1-393, koja je napisala od 1833. do 1854. godine). Drugi svezak tiskan je 1947. (pisma 394-902, pisana od 1855. do 1866. godine). U ta dva sveska nisu objavljena sva do tada pronađena pisma, nego je napravljen izbor te su pisma objavljena kronološkim redom.

Navedeni svesci prevedeni su na hrvatski jezik i umnoženi ciklostilom: prvi 1977., a drugi 1980. godine.

Godine 1991. tiskan je treći svezak pisama MDM na talijanskom jeziku u kojem su, također kronološkim redom, objavljena sva do tada poznata i pronađena pisma tako da je broj objavljenih pisama dosegnuo broj 1388.

Potraga za nepoznatim pismima MDM još uvijek traje. Lijepo je iznenađenje i velika radost kada negdje ‘ispliva’ još neko pismo ili rukopis koji donosi vijesti o počecima Družbe.

Prigodom 200. obljetnice rođenja MDM, 2005. godine, objavljeno je drugo, cjelovito izdanje pisama MDM, koje sadrži 1434 pisma podijeljena u pet svezaka i tiskana kronološkim redom.

Onima koji žele bolje upoznati svetu Mariju De Mattias, preporučujemo originalno izdanje na talijanskom jeziku, a osobama koje ne znaju talijanski jezik nastojat ćemo približiti MDM putem naše web stranice (www.klanjateljice.hr) povremenim objavljivanjem njezinih pisama na hrvatskom jeziku. Pisma je prevela s. Mirjam Kuštreba, a lektorirala s. Tomislava Ćavar.

Odlučile smo objavljivati pisma kronološkim redom, kao što su i u talijanskom izdanju. Vjerujemo da će tako svim čitateljima biti lakše slijediti put MDM te biti i veliki izazov hoditi korak po korak njezinim putem traženja i otkrivanja Božjega plana za osobni život kao i život Družbe koju je utemeljila.

Brojevi pisama te podaci o prvom izdanju, koji se nalaze ispod imena osobe kojoj je pismo upućeno, kao i popratne bilješke preuzete su iz izdanja od 2005. godine.

(Santa Maria De Mattias, Lettere I-V volume, a cura di Angela Di Spirito e Luciana Colucci, Adoratrici del Sangue di Cristo, Roma, 2005.).

prigodom 185. godišnjice osnutka Družbe Klanjateljica Krvi Kristove
S. Ana Marija Antolović, regionalna poglavarica

U Zagrebu 4. ožujka 2019.