Povjerenstvo za zvanja i pastoral mladih

 

Ciljevi:

  • motivirati mlade za produbljivanje sakramentalnog života, života s Kristom i u Kristu
  • promicati zajedništvo i kulturu života među djecom i mladima
  • senzibilizirati djecu i mlade za otkrivanje poruke Božje riječi i življenja po njoj
  • «tiho sijanje»

 

Iz programa:

  • organiziranje duhovnih obnova za mlade, duhovno-kreativnih radionica za djecu osnovne i srednje škole, ljetnih kampova i različitih susreta u župama i našim samostanima
  • suradnja sa sestrama Regije u animiranju i organiziranju susreta
  • uključivanje laika u organiziranje i animiranje susreta
  • organiziranje susreta za mlade koji osjećaju duhovni poziv

 

Link: Programi susreta