Povjerenstvo za materijalna dobra Regije Zagreb

 

Cilj

Briga da se materijalna dobra iskoriste na dobro sestara u Regiji i „dragog bližnjega“, osluškujući zahtjeve poslanja i apostolata nas Klanjateljica u današnjem vremenu.

 

Program i zadaci:

 • Suradnja s Regionalnom upravom u upravljanju materijalnim dobrima Regije, na poseban način s regionalnom ekonomom
 • Poticanje jednostavnijeg stila života, štednje i zauzete brige o svemu
 • Briga o održavanju nekretnina
 • Sastanci članica Povjerenstva
 • Izvještaji o događanjima u Regiji na materijalnom području (u glasilu Zajedništvo, na susretima u Regiji i sl.)
 • Uspostavljati suradnju s drugim povjerenstvima u Regiji (nekretnine i materijalna dobra vezana su uz zadatke i ciljeve drugih povjerenstva)
 • Poticanje ekološke svijesti i očuvanja okoliša (odvajanje otpada, skupljanje papira i drugi mali koraci…)
 • Prenamjena nekretnina radi bolje iskorištenosti
 • Ulaganja, osnivanje fonda za treću životnu dob
 • Dugoročno razmatranje o racionalizaciji i štednji na svim područjima (jeftiniji modeli potrošnje)
 • Izrada cjelovitog programa potrošnje za Regiju (proračun)
 • Konzultiranje i suradnja sa stručnjacima na raznim područjima upravljanja materijalnim dobrima