EKIPA ZA PROMICANJE ŽIVOTNOSTI REGIJE ZAGREB

U jesen 2015., četiri Povjerenstva u Regiji Zagreb Klanjateljica Krvi Kristove prerasla su u Ekipu za promicanje životnosti Regije. Ekipa, koju je imenovala Regionalna uprava, sačinjava pet sestara: jedna članica Regionalne uprave i četiri povjerenice odnosno voditeljice (Centar ASC duhovnosti, Povjerenstvo za ASC pridružene i zajednice Krvi Kristove, pastoral mladih i zvanja, ekumenizam i međureligijski dijalog).

Ciljevi rada Ekipe su:

  • objediniti rad Povjerenstava i razraditi programe u koje će uključiti sestre i laike
  • dati inicijative za pastoral mladih i zvanja, za našu životnost
  • voditi brigu za trajnu formaciju sestara
  • surađivati sa Izdavačkim centrom „Zajedništvo“ Klanjateljica Krvi Kristove (ICZ) na izdavanju konkretnih materijala koji će poslužiti sestrama, pridruženima i članovima zajednica Krvi Kristove
  • surađivati s Misionarima Krvi Kristove u pastoralu mlađih i starijih laičkih grupa