Dekret o herojskim krepostima don Ivana

    1199
    10svi.2020

    Dana, 10. svibnja 1973. godine izdan je Dekret o herojskim krepostima don Ivana Merlinija, duhovnika Marije De Mattias.